Česko-izraelské inovační dny 2019

spolupráce podnikatelů a výzkumných organizací

O projektu

Tradice česko-izraelských inovačních dnů byla založena Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou v roce 2017. Jejich cílem je přinést reálné obchodní příležitosti a posílit hospodářskou a vědecko-výzkumnou spolupráci mezi Českou republikou a Státem Izrael. Třetí ročník této mezinárodní konference, která je určena zástupcům firem a výzkumných institucí, se bude konat na podzim roku 2019 v Olomouci. Vzhledem ke zdejší vysoké úrovni zdravotní péče, expertním kapacitám v oblasti ICT a špičkovému medicínskému výzkumu jsou inovační dny zaměřeny na oblasti inovací ve zdravotnictví. V současné době probíhá debata mezi partnery o přesném vymezení témat. Na této stránce najdete nejen aktuální informace o připravovaných Česko-izraelských inovačních dnech 2019, ale i pozvánky na doprovodné akce, které se uskuteční v průběhu celého roku. 

Aktuálně

Česko-izraelský inovační den se uskuteční v Olomouci 6. listopadu

Příprava setkání českých a izraelských expertů k problematice zdravotnictví se dostává do další fáze příprav. Po zasedání rady ČISOK v BEA campusu Olomouc a podpoře akce ze strany Olomouckého kraje byla konferenci udělena i záštita ministra zdravotnictví. Česko-izraelský inovační den v Olomouci má za cíl představit praktické přínosy eHealth v řízení zdravotnických zařízení a prezentovat vybrané inovace ve zdravotnictví. Program by měl přinést zajímavé podněty pro management nemocnic, zdravotní pojišťovny, podnikatele, státní a veřejnou správu i odborníky z lékařských fakult a výzkumného sektoru. První verze programu bude zveřejněna v červenci.  

Zahajovací setkání partnerů konference

V pondělí 8. října proběhlo první jednání partnerů spolupracujících na přípravě Česko-izraelských inovačních dnů 2019 v Olomouci.

Rada ČISOK zasedala v Olomouci

Partneři

Partneři

  • logo OKI_upr
  • čisok
  • olomoucky_kraj
  • logo TESCO SW
  • OHK-Olomouc-RGB
  • upol_znak
  • fnol
  • MVŠO_logo (CMYK)
  • czechinvest