Řečníci

Dr. Rosenblum zastává pozici „Chief Medical Officer“ ve společnosti eHealth Ventures, která provozuje přední izraelský digitální zdravotnický inkubátor. Má více než 30 let zkušeností v IT ve zdravotnictví. Dr. Rosenblum je bývalý vedoucí lékařské informatiky ve společnosti Maccabi Healthcare Services, CIO ve společnosti Mauhedet a v nemocnici Sheba. Dr. Rosenblum také přednáší na několika akademických ústavech.

Dr. Joseph Rosenblum (eHealth Ventures)

Dr. Rosenblum zastává pozici „Chief Medical Officer“ ve společnosti eHealth Ventures, která provozuje přední izraelský digitální zdravotnický inkubátor. Má více než 30 let zkušeností v IT ve zdravotnictví. Dr. Rosenblum je bývalý vedoucí lékařské informatiky ve společnosti Maccabi Healthcare Services, CIO ve společnosti Mauhedet a v nemocnici Sheba. Dr. Rosenblum také přednáší na několika akademických ústavech.
Prof. Havlík je od roku 2012 ředitelem Fakultní nemocnice Olomouc. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v oboru všeobecné lékařství a ve Fakultní nemocnici Olomouc pracuje od roku 1994 jako chirurg. Jeho odbornou specializací jsou operace slinivky břišní. Od roku 2009 působil ve FN Olomouc jako náměstek léčebné péče a poslední rok před svým jmenováním ředitelem zdravotnické zařízení z pozice zástupce ředitele vedl. Profesor Havlík přednáší a publikuje doma i v zahraničí. Během své profesní kariéry pracoval na zahraničních stážích v Londýně v Hammersmith Hospital, jako chirurg sbíral zkušenosti také v Rakousku, Německu a ve Francii.

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Prof. Havlík je od roku 2012 ředitelem Fakultní nemocnice Olomouc. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v oboru všeobecné lékařství a ve Fakultní nemocnici Olomouc pracuje od roku 1994 jako chirurg. Jeho odbornou specializací jsou operace slinivky břišní. Od roku 2009 působil ve FN Olomouc jako náměstek léčebné péče a poslední rok před svým jmenováním ředitelem zdravotnické zařízení z pozice zástupce ředitele vedl. Profesor Havlík přednáší a publikuje doma i v zahraničí. Během své profesní kariéry pracoval na zahraničních stážích v Londýně v Hammersmith Hospital, jako chirurg sbíral zkušenosti také v Rakousku, Německu a ve Francii.
Vít Voženílek byl jedním z prvních, kdo systematicky implementoval počítačové technologie do geografie po pádu komunismu v 90. letech 20. století. Vedle důrazu na modelování geografických jevů (zejména fyzicko-geografických) se postavil do čela české tematické a atlasové kartografie založené na aplikacích geografických informačních systémů. Vít založil katedru geoinformatiky na Palackého Univerzitě Olomouc v roce 2001 a dodnes je jejím vedoucím. Je profesorem geoinformatiky, nejcitovanějším českým kartografem a vicepresidentem International Cartographic Association.

Prof. Dr. Vít Voženílek (Univerzita Palackého v Olomouci)

Vít Voženílek byl jedním z prvních, kdo systematicky implementoval počítačové technologie do geografie po pádu komunismu v 90. letech 20. století. Vedle důrazu na modelování geografických jevů (zejména fyzicko-geografických) se postavil do čela české tematické a atlasové kartografie založené na aplikacích geografických informačních systémů. Vít založil katedru geoinformatiky na Palackého Univerzitě Olomouc v roce 2001 a dodnes je jejím vedoucím. Je profesorem geoinformatiky, nejcitovanějším českým kartografem a vicepresidentem International Cartographic Association.
Magisterský titul získal na Českém vysokém učení technickém v Praze (obor Technická kybernetika – Biokybernetika) a postgraduálně se věnoval studiím managementu, konkrétně pak zdravotnickým organizacím na Nottingham Trent University. Napsal řadu publikací z oblasti managementu a informatiky ve zdravotní péči a aktuálně zastává post ředitele Národního centra elektronického zdravotnictví MZd ČR (NCEZ). Předtím byl IT ředitelem pro společnost Krajská zdravotní a.s. Martin Zeman je předsedou České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací. Je zodpovědný za implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR.

Ing. Martin Zeman, DMS

Magisterský titul získal na Českém vysokém učení technickém v Praze (obor Technická kybernetika – Biokybernetika) a postgraduálně se věnoval studiím managementu, konkrétně pak zdravotnickým organizacím na Nottingham Trent University. Napsal řadu publikací z oblasti managementu a informatiky ve zdravotní péči a aktuálně zastává post ředitele Národního centra elektronického zdravotnictví MZd ČR (NCEZ). Předtím byl IT ředitelem pro společnost Krajská zdravotní a.s. Martin Zeman je předsedou České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací. Je zodpovědný za implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR.
Ron Linder nastoupil v roce 2009 do společnosti Elad Health a od roku 2011 do roku 2017 působil jako generální ředitel Elad System a Elad Health. Před nástupem do holdingu Elad byl generálním ředitelem společnosti Picom Software Systems Ltd po dobu 8 let a produktovým ředitelem ve společnosti Computer Associates Israel. Ron Linder má dlouhodobé zkušenosti s výkonným vedením. Titul BSc. získal v oboru průmyslového inženýrství a MBA v oboru marketing management.

Ron Linder, B.Sc., MBA (CEO, ELAD HEALTH)

Ron Linder nastoupil v roce 2009 do společnosti Elad Health a od roku 2011 do roku 2017 působil jako generální ředitel Elad System a Elad Health. Před nástupem do holdingu Elad byl generálním ředitelem společnosti Picom Software Systems Ltd po dobu 8 let a produktovým ředitelem ve společnosti Computer Associates Israel. Ron Linder má dlouhodobé zkušenosti s výkonným vedením. Titul BSc. získal v oboru průmyslového inženýrství a MBA v oboru marketing management.
Antonín Hlavinka pracuje jako náměstek informačních technologií ve Fakultní nemocnici Olomouc. Je členem Národního telemedicínského centra (NTMC), kde vede tým zabývající se implementací systému eHealth pro Olomoucký kraj. Má rozsáhlé zkušenosti se zaváděním pokročilých technologií ve velkých korporacích. Vytvořil také největší portál alternativní a holistické medicíny v České republice a na Slovensku pod názvem znamyterapeut.cz. S vlastní mobilní hrou FoldSwallow vyhrál první cenu v mobilní aplikaci T-Mobile 2017. Antonín je držitelem magisterského titulu v oboru informatika na VUT Brno.

Ing. Antonín Hlavinka

Antonín Hlavinka pracuje jako náměstek informačních technologií ve Fakultní nemocnici Olomouc. Je členem Národního telemedicínského centra (NTMC), kde vede tým zabývající se implementací systému eHealth pro Olomoucký kraj. Má rozsáhlé zkušenosti se zaváděním pokročilých technologií ve velkých korporacích. Vytvořil také největší portál alternativní a holistické medicíny v České republice a na Slovensku pod názvem znamyterapeut.cz. S vlastní mobilní hrou FoldSwallow vyhrál první cenu v mobilní aplikaci T-Mobile 2017. Antonín je držitelem magisterského titulu v oboru informatika na VUT Brno.
David Školoudík je ředitelem Centra vědy a výzkumu Fakulty zdravotnických věd a profesorem neurologie na Univerzitě Palackého. Již více než 20 let se věnuje ultrazvukové diagnostice cévních a neurodegenerativních onemocnění. Je autorem nebo spoluautorem více než 200 vědeckých prací, autorem 3 monografií a spoluautorsky se podílel na dalších 10 monografiích. V současnosti se věnuje především digitální analýze obrazu a možnostem počítačové detekce patologií mozku, především v diagnostice Parkinsonovy nemoci a ostatních neurodegenerativních onemocnění. Věnuje se také vývoji automatické detekce a hodnocení nestabilního aterosklerotického plátu.

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.

David Školoudík je ředitelem Centra vědy a výzkumu Fakulty zdravotnických věd a profesorem neurologie na Univerzitě Palackého. Již více než 20 let se věnuje ultrazvukové diagnostice cévních a neurodegenerativních onemocnění. Je autorem nebo spoluautorem více než 200 vědeckých prací, autorem 3 monografií a spoluautorsky se podílel na dalších 10 monografiích. V současnosti se věnuje především digitální analýze obrazu a možnostem počítačové detekce patologií mozku, především v diagnostice Parkinsonovy nemoci a ostatních neurodegenerativních onemocnění. Věnuje se také vývoji automatické detekce a hodnocení nestabilního aterosklerotického plátu.
Klára Jiráková je v současné době spolupředsedkyní expertní skupiny členských států pro eHealth, která se skládá z manažerů odpovědných za implementaci národních kontaktních míst pro eHealth. Působí také jako vedoucí skupiny Patient Summary Member State Cluster

Mgr. Klára Jiráková

Klára Jiráková je v současné době spolupředsedkyní expertní skupiny členských států pro eHealth, která se skládá z manažerů odpovědných za implementaci národních kontaktních míst pro eHealth. Působí také jako vedoucí skupiny Patient Summary Member State Cluster & Legal Work Group v komunitě infrastruktury digitálních služeb eHealth. Klára je zaměstnána i jako koordinátorka projektů IT a právník Krajského úřadu Kraje Vysočina a je zodpovědná za implementaci Českého národního kontaktního místa pro eHealth.
Eva Misiačková je ředitelkou pro zdravotnictví v RBP, zdravotní pojišťovně. Je zodpovědná za tvorbu a realizaci projektů RBP, mezi něž patří i projekt Horizont II – Šance pro srdce, který je zaměřen na optimalizaci péče o pacienty s hypertenzí s využitím telemedicíny. Zároveň se podílí na vzdělávání studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity, kde působí jako lektorka předmětu Medicínské právo. Také se jako člen Výkonného výboru Ministerstva zdravotnictví podílí na reformě psychiatrické péče v České republice.

Eva Misiačková

Eva Misiačková je ředitelkou pro zdravotnictví v RBP, zdravotní pojišťovně. Je zodpovědná za tvorbu a realizaci projektů RBP, mezi něž patří i projekt Horizont II – Šance pro srdce, který je zaměřen na optimalizaci péče o pacienty s hypertenzí s využitím telemedicíny. Zároveň se podílí na vzdělávání studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity, kde působí jako lektorka předmětu Medicínské právo. Také se jako člen Výkonného výboru Ministerstva zdravotnictví podílí na reformě psychiatrické péče v České republice.
Jakub Kachel je odborníkem především v práci s digitálním čtecím zařízením ORCAM s prvky umělé inteligence. Hlavně jeho zásluhou získala SAGITTA Brno autorizované zastoupení společnosti ORCAM pro dodávky na český trh. S čtečkou ORCAM osobně seznamuje nevidomé a slabozraké všech věkových kategorií a zrakových postižení. Pomáhá uživatelům s pravidelným upgradem. Jakub Kachel patří ke špičkovým odborníkům v oblasti nejnovějších technologií zaměřených na pomoc zrakově postiženým a nevidomým lidem.

Jakub Kachel

Jakub Kachel je odborníkem především v práci s digitálním čtecím zařízením ORCAM s prvky umělé inteligence. Hlavně jeho zásluhou získala SAGITTA Brno autorizované zastoupení společnosti ORCAM pro dodávky na český trh. S čtečkou ORCAM osobně seznamuje nevidomé a slabozraké všech věkových kategorií a zrakových postižení. Pomáhá uživatelům s pravidelným upgradem. Jakub Kachel patří ke špičkovým odborníkům v oblasti nejnovějších technologií zaměřených na pomoc zrakově postiženým a nevidomým lidem.
Doc. MUDr. Alena Petráková, CSc. má více než 30 let zkušeností v problematice péče o zdraví na globální úrovni. Získala specializace v oborech pediatrie, lékařská genetika a veřejné zdravotnictví a má mnohaleté zkušenosti v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků v ČR i v zahraničí (Škola veřejného zdravotnictví v IPVZ, European Training Consortium in Public Health). V letech 1999–2014 působila ve Světová zdravotnické organizaci a později v Evropském centru pro prevenci a kontrolu nemocí. Má teoretické znalosti i praktické zkušenosti v oblasti globálních aspektů a rizik pro zdraví. Od akademického roku 2016/17 učí veřejné zdravotnictví na Lékařské fakultě UP v Olomouci v českých i v anglických programech. Doc. Petráková byla prezidentkou Evropské asociace veřejného zdravotnictví (European Public Health Association/EUPHA) a členkou pracovní skupiny EUPHA pro EUPHA strategii 2020–2025. Dlouhodobě je aktivní v Asociaci škol veřejného zdravotnictví v Evropském regionu/ASPHER, v současné době je jako zástupce LF UP v Olomouci ve vedení pracovní skupinu ASPHER pro země V4.

Doc. MUDr. Alena Petráková, CSc.

Doc. MUDr. Alena Petráková, CSc. má více než 30 let zkušeností v problematice péče o zdraví na globální úrovni. Získala specializace v oborech pediatrie, lékařská genetika a veřejné zdravotnictví a má mnohaleté zkušenosti v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků v ČR i v zahraničí (Škola veřejného zdravotnictví v IPVZ, European Training Consortium in Public Health). V letech 1999–2014 působila ve Světová zdravotnické organizaci a později v Evropském centru pro prevenci a kontrolu nemocí. Má teoretické znalosti i praktické zkušenosti v oblasti globálních aspektů a rizik pro zdraví. Od akademického roku 2016/17 učí veřejné zdravotnictví na Lékařské fakultě UP v Olomouci v českých i v anglických programech. Doc. Petráková byla prezidentkou Evropské asociace veřejného zdravotnictví (European Public Health Association/EUPHA) a členkou pracovní skupiny EUPHA pro EUPHA strategii 2020–2025. Dlouhodobě je aktivní v Asociaci škol veřejného zdravotnictví v Evropském regionu/ASPHER, v současné době je jako zástupce LF UP v Olomouci ve vedení pracovní skupinu ASPHER pro země V4.
Dr. Milton je odpovědný za produktová a zdravotnická řešení v rámci Digital Health ve společnosti TEVA Pharmaceuticals po více než 10 let. Předtím spolupracoval 16 let s AstraZaneca. Dr. Milton zastával různé pozice, včetně vedoucího projektu výzkumu a vývoje, viceprezidenta prodeje a marketingu, strategického plánování, rozvoje podnikání a globálního vedení značky. Vystudoval obor stavba letadel na univerzitě v Durhamu, kde také získal titul MBA. Během své kariéry vedl týmy v oblasti vývoje inhalátorů od výzkumu, přes vývoj produktu až po jeho uvedení na globální trh. Dr. Milton je držitelem řady patentů v různých oborech: elektronická komunikace, sportovní technologie, inhalační farmaceutický vývoj, respirační fyziologická funkce a prediktivní Al. Dr. Milton je vynálezcem produktu Digihaler®, prvního digitálního inhalátoru se zabudovanými senzory, který byl schválen FDA.

Dr. Mark Milton-Edwards (UK, TEVA Pharmaceuticals)

Dr. Milton je odpovědný za produktová a zdravotnická řešení v rámci Digital Health ve společnosti TEVA Pharmaceuticals po více než 10 let. Předtím spolupracoval 16 let s AstraZaneca. Dr. Milton zastával různé pozice, včetně vedoucího projektu výzkumu a vývoje, viceprezidenta prodeje a marketingu, strategického plánování, rozvoje podnikání a globálního vedení značky. Vystudoval obor stavba letadel na univerzitě v Durhamu, kde také získal titul MBA. Během své kariéry vedl týmy v oblasti vývoje inhalátorů od výzkumu, přes vývoj produktu až po jeho uvedení na globální trh. Dr. Milton je držitelem řady patentů v různých oborech: elektronická komunikace, sportovní technologie, inhalační farmaceutický vývoj, respirační fyziologická funkce a prediktivní Al. Dr. Milton je vynálezcem produktu Digihaler®, prvního digitálního inhalátoru se zabudovanými senzory, který byl schválen FDA.
Tamar Erez je náměstkyní ředitele ve společnosti TEVA Pharmaceuticals, která vede vědecké a klinické studie a předkládá návrhy na inovativní léky. Více než deset let se věnuje světovým regulacím a disponuje zkušenostmi v oblasti managementu zdravotnických organizací např. v EU, USA, Japonsku, Rusku a Izraeli.
Její postgraduální výzkum byl zaměřený na populační genetiku, což ji vedlo k práci na translační vědě – budování genetických sad pro forenzní analýzu FBI, tvorbu studií, které umožnily komerční využití genetické informace pro genealogické účely a později také vedla startup zaměřený na výrobu medikamentů na míru.
Tamar je absolventkou první kohorty programu IDC Herzliya Healthcare Innovation MBA.

Tamar Erez, PhD, MBA (TEVA Pharmaceuticals)

Tamar Erez je náměstkyní ředitele ve společnosti TEVA Pharmaceuticals, která vede vědecké a klinické studie a předkládá návrhy na inovativní léky. Více než deset let se věnuje světovým regulacím a disponuje zkušenostmi v oblasti managementu zdravotnických organizací např. v EU, USA, Japonsku, Rusku a Izraeli. Její postgraduální výzkum byl zaměřený na populační genetiku, což ji vedlo k práci na translační vědě – budování genetických sad pro forenzní analýzu FBI, tvorbu studií, které umožnily komerční využití genetické informace pro genealogické účely a později také vedla startup zaměřený na výrobu medikamentů na míru. Tamar je absolventkou první kohorty programu IDC Herzliya Healthcare Innovation MBA.
Vered Rosenberg je pracovnicí Výzkumného a inovačního institutu Kahn-Sagol-Maccabi při Maccabi Healthcare Services. Je zodpovědná za koncepci a design studií, sběr a zpracování dat, statistickou analýzu, psaní vědeckých článků a prezentaci výstupů na konferencích. Mezi její hlavní výzkumná témata patří farmakoepidemiologie, revmatická a autoimunitní onemocnění a astma. Získala bakalářský titul v oboru farmacie na Hebrejské univerzitě a titul MSc. titul v oboru epidemiologie na univerzitě v Tel Avivu.

Vered Rosenberg, MSc (Maccabi)

Vered Rosenberg je pracovnicí Výzkumného a inovačního institutu Kahn-Sagol-Maccabi při Maccabi Healthcare Services. Je zodpovědná za koncepci a design studií, sběr a zpracování dat, statistickou analýzu, psaní vědeckých článků a prezentaci výstupů na konferencích. Mezi její hlavní výzkumná témata patří farmakoepidemiologie, revmatická a autoimunitní onemocnění a astma. Získala bakalářský titul v oboru farmacie na Hebrejské univerzitě a titul MSc. titul v oboru epidemiologie na univerzitě v Tel Avivu.
Yoel Ezra má 30leté zkušenosti s vedením týmů a organizací. Byl hlavním velitelem jednotky zvláštních technických operací izraelské armády. Obdržel cenu izraelského předsedy vlády za jedinečný technologický úspěch. Je také ředitelem výzkumu a vývoje zdravotnických prostředků třídy III (Medtronic, Edwards Lifescience). Yoel Ezra získal titul BA ve fyzice a BSc. v elektrotechnice.

Yoel Ezra (Founder & CEO, EFA EfA-Engineering for All Ltd.)

Yoel Ezra má 30leté zkušenosti s vedením týmů a organizací. Byl hlavním velitelem jednotky zvláštních technických operací izraelské armády. Obdržel cenu izraelského předsedy vlády za jedinečný technologický úspěch. Je také ředitelem výzkumu a vývoje zdravotnických prostředků třídy III (Medtronic, Edwards Lifescience). Yoel Ezra získal titul BA ve fyzice a BSc. v elektrotechnice.
Původní profesí informatik a analytik. Od roku 1992 zakládal Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank a pojišťoven a do roku 1998 řídil její odbor informatiky. Od roku 1998 do roku 2016 byl jejím generálním ředitelem. Zároveň působil ve stejné době ve většině volebních období jako prezident nebo viceprezident SZP ČR a funkci prezidenta zastává doposud. V období 2000 až doposud i člen několika expertních týmů a poradních orgánů MZ či MF pro přípravu rozvojových programů a úprav systému veřejného zdravotního pojištění a zdravotnictví.

Ing. Ladislav Friedrich CSc.

Původní profesí informatik a analytik. Od roku 1992 zakládal Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank a pojišťoven a do roku 1998 řídil její odbor informatiky. Od roku 1998 do roku 2016 byl jejím generálním ředitelem. Zároveň působil ve stejné době ve většině volebních období jako prezident nebo viceprezident SZP ČR a funkci prezidenta zastává doposud. V období 2000 až doposud i člen několika expertních týmů a poradních orgánů MZ či MF pro přípravu rozvojových programů a úprav systému veřejného zdravotního pojištění a zdravotnictví.
Zdeněk Gütter má odborné zkušenosti v oblasti inovací založených na aplikaci informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví. Zaměřuje se na nové modely zdravotní péče využívající digitální technologie a na hodnocení přínosů inovativních služeb. Zvláště se věnuje podmínkám pro zavádění digitálně podporované integrované péče o chronicky nemocné pacienty. V těchto disciplínách je expertem v Národním centru elektronického zdravotnictví (NCEZ) Ministerstva zdravotnictví a rozvíjí vědecko-výzkumné kapacity v Národním telemedicínském centru (NTMC) Fakultní nemocnice Olomouc.

Ing. Zdeněk Gütter, CSc.

Zdeněk Gütter má odborné zkušenosti v oblasti inovací založených na aplikaci informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví. Zaměřuje se na nové modely zdravotní péče využívající digitální technologie a na hodnocení přínosů inovativních služeb. Zvláště se věnuje podmínkám pro zavádění digitálně podporované integrované péče o chronicky nemocné pacienty. V těchto disciplínách je expertem v Národním centru elektronického zdravotnictví (NCEZ) Ministerstva zdravotnictví a rozvíjí vědecko-výzkumné kapacity v Národním telemedicínském centru (NTMC) Fakultní nemocnice Olomouc.
Je vedoucím výukového pracoviště elektronického zdravotnictví Institutu postgraduálního zdělávání ve zdravotnictví. V 90. letech působil na Ministerstvu zdravotnictví, kde byl ředitelem odboru zdravotního pojištění a později náměstkem pro zdravotní pojištění a legislativu. V letech 2004 až 2014 byla jako europoslanec členem sociálního výboru a zdravotního výboru Evropského parlamentu.

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA

Je vedoucím výukového pracoviště elektronického zdravotnictví Institutu postgraduálního zdělávání ve zdravotnictví. V 90. letech působil na Ministerstvu zdravotnictví, kde byl ředitelem odboru zdravotního pojištění a později náměstkem pro zdravotní pojištění a legislativu. V letech 2004 až 2014 byla jako europoslanec členem sociálního výboru a zdravotního výboru Evropského parlamentu.
Solution architekt ve společnosti RBP, zdravotní pojišťovna. Začínal jako vývojář webových a mobilních aplikací v odvětvích stavebnictví, bezpečnosti a veřejného sektoru. Dnes se profesně věnuje zejména komplexní realizaci IT řešení a propojovaní byznysu s moderními technologiemi. Technologiím pro hendikepované se začal věnovat během studia na VŠB TU – Ostrava. Dnes aplikuje principy bezbariérových IT technologií a služeb při realizaci projektů v RBP, zdravotní pojišťovně.

Ing. Juraj Kisztner

Solution architekt ve společnosti RBP, zdravotní pojišťovna. Začínal jako vývojář webových a mobilních aplikací v odvětvích stavebnictví, bezpečnosti a veřejného sektoru. Dnes se profesně věnuje zejména komplexní realizaci IT řešení a propojovaní byznysu s moderními technologiemi. Technologiím pro hendikepované se začal věnovat během studia na VŠB TU – Ostrava. Dnes aplikuje principy bezbariérových IT technologií a služeb při realizaci projektů v RBP, zdravotní pojišťovně.
Mgr. Jitka Lidaříková je prorektorkou pro vnější vztahy a vysokoškolskou lektorkou angličtiny a němčiny, ve své profesní praxi se také specializuje na mezinárodní spolupráci a obchod. Absolvovala obor anglická filologie – německá filologie na filozofické fakultě Univerzity Palackého. Čtyři roky působila v Londýně, kde se věnovala mezinárodním zákazníkům zahraniční společnosti.

Mgr. Jitka Lidaříková

Mgr. Jitka Lidaříková je prorektorkou pro vnější vztahy a vysokoškolskou lektorkou angličtiny a němčiny, ve své profesní praxi se také specializuje na mezinárodní spolupráci a obchod. Absolvovala obor anglická filologie – německá filologie na filozofické fakultě Univerzity Palackého. Čtyři roky působila v Londýně, kde se věnovala mezinárodním zákazníkům zahraniční společnosti.