Řečníci

Dr. Kaye je koordinátorka mezinárodních projektů pro síť nemocnic a zdravotnických zařízení Assuta a je členem týmu pro implementaci digitální integrované péče v nemocnici Assuta Ashdod. Dr. Kaye je manažerkou projektu H2020 CONNECARE. V letech 1984 – 2003 byla zástupkyní ředitele lékařského oddělení Maccabi Healthcare Services, kde zajišťovala implementaci nemocničních IT systémů. Dr. Kaye v roce 2004 založila Institut pro výzkum zdravotnických služeb při pojišťovně Maccabi, kde zůstala do roku 2013 ředitelkou. Institut se účastnil řady evropských rámcových projektů (FP7 a AAL) jako KSERA, HELP, REMPARK, USEFIL zejména se zaměřením na telemedicínu a monitoring starší populace v jejich domovech. Dr. Kaye je členem správní rady EHTEL (European Health Telematics Association).

Dr. Rachelle Kaye, PhD (Assuta/Maccabi)

Dr. Kaye je koordinátorka mezinárodních projektů pro síť nemocnic a zdravotnických zařízení Assuta a je členem týmu pro implementaci digitální integrované péče v nemocnici Assuta Ashdod. Dr. Kaye je manažerkou projektu H2020 CONNECARE. V letech 1984 – 2003 byla zástupkyní ředitele lékařského oddělení Maccabi Healthcare Services, kde zajišťovala implementaci nemocničních IT systémů. Dr. Kaye v roce 2004 založila Institut pro výzkum zdravotnických služeb při pojišťovně Maccabi, kde zůstala do roku 2013 ředitelkou. Institut se účastnil řady evropských rámcových projektů (FP7 a AAL) jako KSERA, HELP, REMPARK, USEFIL zejména se zaměřením na telemedicínu a monitoring starší populace v jejich domovech. Dr. Kaye je členem správní rady EHTEL (European Health Telematics Association).
Vít Voženílek byl jedním z prvních, kdo systematicky implementoval počítačové technologie do geografie po pádu komunismu v 90. letech 20. století. Vedle důrazu na modelování geografických jevů (zejména fyzicko-geografických) se postavil do čela české tematické a atlasové kartografie založené na aplikacích geografických informačních systémů. Vít založil katedru geoinformatiky na Palackého Univerzitě Olomouc v roce 2001 a dodnes je jejím vedoucím. Je profesorem geoinformatiky, nejcitovanějším českým kartografem a vicepresidentem International Cartographic Association.

Prof. Dr. Vít Voženílek (Univerzita Palackého v Olomouci)

Vít Voženílek byl jedním z prvních, kdo systematicky implementoval počítačové technologie do geografie po pádu komunismu v 90. letech 20. století. Vedle důrazu na modelování geografických jevů (zejména fyzicko-geografických) se postavil do čela české tematické a atlasové kartografie založené na aplikacích geografických informačních systémů. Vít založil katedru geoinformatiky na Palackého Univerzitě Olomouc v roce 2001 a dodnes je jejím vedoucím. Je profesorem geoinformatiky, nejcitovanějším českým kartografem a vicepresidentem International Cartographic Association.
Dr. Milton je odpovědný za produktová a zdravotnická řešení v rámci Digital Health ve společnosti TEVA Pharmaceuticals po více než 10 let. Předtím spolupracoval 16 let s AstraZaneca. Dr. Milton zastával různé pozice, včetně vedoucího projektu výzkumu a vývoje, viceprezidenta prodeje a marketingu, strategického plánování, rozvoje podnikání a globálního vedení značky. Vystudoval obor stavba letadel na univerzitě v Durhamu, kde také získal titul MBA. Během své kariéry vedl týmy v oblasti vývoje inhalátorů od výzkumu, přes vývoj produktu až po jeho uvedení na globální trh. Dr. Milton je držitelem řady patentů v různých oborech: elektronická komunikace, sportovní technologie, inhalační farmaceutický vývoj, respirační fyziologická funkce a prediktivní Al. Dr. Milton je vynálezcem produktu Digihaler®, prvního digitálního inhalátoru se zabudovanými senzory, který byl schválen FDA.

Dr. Mark Milton-Edwards (UK, TEVA Pharmaceuticals)

Dr. Milton je odpovědný za produktová a zdravotnická řešení v rámci Digital Health ve společnosti TEVA Pharmaceuticals po více než 10 let. Předtím spolupracoval 16 let s AstraZaneca. Dr. Milton zastával různé pozice, včetně vedoucího projektu výzkumu a vývoje, viceprezidenta prodeje a marketingu, strategického plánování, rozvoje podnikání a globálního vedení značky. Vystudoval obor stavba letadel na univerzitě v Durhamu, kde také získal titul MBA. Během své kariéry vedl týmy v oblasti vývoje inhalátorů od výzkumu, přes vývoj produktu až po jeho uvedení na globální trh. Dr. Milton je držitelem řady patentů v různých oborech: elektronická komunikace, sportovní technologie, inhalační farmaceutický vývoj, respirační fyziologická funkce a prediktivní Al. Dr. Milton je vynálezcem produktu Digihaler®, prvního digitálního inhalátoru se zabudovanými senzory, který byl schválen FDA.
Magisterský titul získal na Českém vysokém učení technickém v Praze (obor Technická kybernetika – Biokybernetika) a postgraduálně se věnoval studiím managementu, konkrétně pak zdravotnickým organizacím na Nottingham Trent University. Napsal řadu publikací z oblasti managementu a informatiky ve zdravotní péči a aktuálně zastává post ředitele Národního centra elektronického zdravotnictví MZd ČR (NCEZ). Předtím byl IT ředitelem pro společnost Krajská zdravotní a.s. Martin Zeman je předsedou České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací. Je zodpovědný za implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR.

Ing. Martin Zeman, DMS

Magisterský titul získal na Českém vysokém učení technickém v Praze (obor Technická kybernetika – Biokybernetika) a postgraduálně se věnoval studiím managementu, konkrétně pak zdravotnickým organizacím na Nottingham Trent University. Napsal řadu publikací z oblasti managementu a informatiky ve zdravotní péči a aktuálně zastává post ředitele Národního centra elektronického zdravotnictví MZd ČR (NCEZ). Předtím byl IT ředitelem pro společnost Krajská zdravotní a.s. Martin Zeman je předsedou České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací. Je zodpovědný za implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR.
Ron Linder nastoupil v roce 2009 do společnosti Elad Health a od roku 2011 do roku 2017 působil jako generální ředitel Elad System a Elad Health. Před nástupem do holdingu Elad byl generálním ředitelem společnosti Picom Software Systems Ltd po dobu 8 let a produktovým ředitelem ve společnosti Computer Associates Israel. Ron Linder má dlouhodobé zkušenosti s výkonným vedením. Titul BSc. získal v oboru průmyslového inženýrství a MBA v oboru marketing management.

Ron Linder, B.Sc., MBA (CEO, ELAD HEALTH)

Ron Linder nastoupil v roce 2009 do společnosti Elad Health a od roku 2011 do roku 2017 působil jako generální ředitel Elad System a Elad Health. Před nástupem do holdingu Elad byl generálním ředitelem společnosti Picom Software Systems Ltd po dobu 8 let a produktovým ředitelem ve společnosti Computer Associates Israel. Ron Linder má dlouhodobé zkušenosti s výkonným vedením. Titul BSc. získal v oboru průmyslového inženýrství a MBA v oboru marketing management.
Antonín Hlavinka pracuje jako náměstek informačních technologií ve Fakultní nemocnici Olomouc. Je členem Národního telemedicínského centra (NTMC), kde vede tým zabývající se implementací systému eHealth pro Olomoucký kraj. Má rozsáhlé zkušenosti se zaváděním pokročilých technologií ve velkých korporacích. Vytvořil také největší portál alternativní a holistické medicíny v České republice a na Slovensku pod názvem znamyterapeut.cz. S vlastní mobilní hrou FoldSwallow vyhrál první cenu v mobilní aplikaci T-Mobile 2017. Antonín je držitelem magisterského titulu v oboru informatika na VUT Brno.

Ing. Antonín Hlavinka

Antonín Hlavinka pracuje jako náměstek informačních technologií ve Fakultní nemocnici Olomouc. Je členem Národního telemedicínského centra (NTMC), kde vede tým zabývající se implementací systému eHealth pro Olomoucký kraj. Má rozsáhlé zkušenosti se zaváděním pokročilých technologií ve velkých korporacích. Vytvořil také největší portál alternativní a holistické medicíny v České republice a na Slovensku pod názvem znamyterapeut.cz. S vlastní mobilní hrou FoldSwallow vyhrál první cenu v mobilní aplikaci T-Mobile 2017. Antonín je držitelem magisterského titulu v oboru informatika na VUT Brno.
Klára Jiráková je v současné době spolupředsedkyní expertní skupiny členských států pro eHealth, která se skládá z manažerů odpovědných za implementaci národních kontaktních míst pro eHealth. Působí také jako vedoucí skupiny Patient Summary Member State Cluster

Mgr. Klára Jiráková

Klára Jiráková je v současné době spolupředsedkyní expertní skupiny členských států pro eHealth, která se skládá z manažerů odpovědných za implementaci národních kontaktních míst pro eHealth. Působí také jako vedoucí skupiny Patient Summary Member State Cluster & Legal Work Group v komunitě infrastruktury digitálních služeb eHealth. Klára je zaměstnána i jako koordinátorka projektů IT a právník Krajského úřadu Kraje Vysočina a je zodpovědná za implementaci Českého národního kontaktního místa pro eHealth.
Vered Rosenberg je pracovnicí Výzkumného a inovačního institutu Kahn-Sagol-Maccabi při Maccabi Healthcare Services. Je zodpovědná za koncepci a design studií, sběr a zpracování dat, statistickou analýzu, psaní vědeckých článků a prezentaci výstupů na konferencích. Mezi její hlavní výzkumná témata patří farmakoepidemiologie, revmatická a autoimunitní onemocnění a astma. Získala bakalářský titul v oboru farmacie na Hebrejské univerzitě a titul MSc. titul v oboru epidemiologie na univerzitě v Tel Avivu.

Vered Rosenberg, MSc (Maccabi)

Vered Rosenberg je pracovnicí Výzkumného a inovačního institutu Kahn-Sagol-Maccabi při Maccabi Healthcare Services. Je zodpovědná za koncepci a design studií, sběr a zpracování dat, statistickou analýzu, psaní vědeckých článků a prezentaci výstupů na konferencích. Mezi její hlavní výzkumná témata patří farmakoepidemiologie, revmatická a autoimunitní onemocnění a astma. Získala bakalářský titul v oboru farmacie na Hebrejské univerzitě a titul MSc. titul v oboru epidemiologie na univerzitě v Tel Avivu.
Prof. Liberman spoluzakládala IDC Herzliya v Izraeli a působila jako proděkanka na Arison School of Business. Na IDC Herzliya vede MBA Healthcare Innovation Program. Dále je ředitelkou matematických a statistických studií na IDC. Její výzkum se zaměřuje na pravděpodobnostní úlohy a rozhodování. Je spoluautorkou knihy Kritické myšlení společně s Amosem Tverským. Prof. Liberman jako odbornice na rozhodování vede a organizuje kurzy školení pro izraelské organizace jako jsou banky, investiční společnosti a Izraelské obranné síly.

Prof. Varda Liberman, PhD (IDC Herzliya)

Prof. Liberman spoluzakládala IDC Herzliya v Izraeli a působila jako proděkanka na Arison School of Business. Na IDC Herzliya vede MBA Healthcare Innovation Program. Dále je ředitelkou matematických a statistických studií na IDC. Její výzkum se zaměřuje na pravděpodobnostní úlohy a rozhodování. Je spoluautorkou knihy Kritické myšlení společně s Amosem Tverským. Prof. Liberman jako odbornice na rozhodování vede a organizuje kurzy školení pro izraelské organizace jako jsou banky, investiční společnosti a Izraelské obranné síly.
Dr. Rosenblum zastává pozici „Chief Medical Officer“ ve společnosti eHealth Ventures, která provozuje přední izraelský digitální zdravotnický inkubátor. Má více než 30 let zkušeností v IT ve zdravotnictví. Dr. Rosenblum je bývalý vedoucí lékařské informatiky ve společnosti Maccabi Healthcare Services, CIO ve společnosti Mauhedet a v nemocnici Sheba. Dr. Rosenblum také přednáší na několika akademických ústavech.

Dr. Joseph Rosenblum (eHealth Ventures)

Dr. Rosenblum zastává pozici „Chief Medical Officer“ ve společnosti eHealth Ventures, která provozuje přední izraelský digitální zdravotnický inkubátor. Má více než 30 let zkušeností v IT ve zdravotnictví. Dr. Rosenblum je bývalý vedoucí lékařské informatiky ve společnosti Maccabi Healthcare Services, CIO ve společnosti Mauhedet a v nemocnici Sheba. Dr. Rosenblum také přednáší na několika akademických ústavech.
Yoel Ezra má 30leté zkušenosti s vedením týmů a organizací. Byl hlavním velitelem jednotky zvláštních technických operací izraelské armády. Obdržel cenu izraelského předsedy vlády za jedinečný technologický úspěch. Je také ředitelem výzkumu a vývoje zdravotnických prostředků třídy III (Medtronic, Edwards Lifescience). Yoel Ezra získal titul BA ve fyzice a BSc. v elektrotechnice.

Yoel Ezra (Founder & CEO, EFA EfA-Engineering for All Ltd.)

Yoel Ezra má 30leté zkušenosti s vedením týmů a organizací. Byl hlavním velitelem jednotky zvláštních technických operací izraelské armády. Obdržel cenu izraelského předsedy vlády za jedinečný technologický úspěch. Je také ředitelem výzkumu a vývoje zdravotnických prostředků třídy III (Medtronic, Edwards Lifescience). Yoel Ezra získal titul BA ve fyzice a BSc. v elektrotechnice.
Doc. MUDr. Alena Petráková, CSc. má více než 30 let zkušeností v problematice péče o zdraví na globální úrovni. Získala specializace v oborech pediatrie, lékařská genetika a veřejné zdravotnictví a má mnohaleté zkušenosti v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků v ČR i v zahraničí (Škola veřejného zdravotnictví v IPVZ, European Training Consortium in Public Health). V letech 1999–2014 působila ve Světová zdravotnické organizaci a později v Evropském centru pro prevenci a kontrolu nemocí. Má teoretické znalosti i praktické zkušenosti v oblasti globálních aspektů a rizik pro zdraví. Od akademického roku 2016/17 učí veřejné zdravotnictví na Lékařské fakultě UP v Olomouci v českých i v anglických programech. Doc. Petráková byla prezidentkou Evropské asociace veřejného zdravotnictví (European Public Health Association/EUPHA) a členkou pracovní skupiny EUPHA pro EUPHA strategii 2020–2025. Dlouhodobě je aktivní v Asociaci škol veřejného zdravotnictví v Evropském regionu/ASPHER, v současné době je jako zástupce LF UP v Olomouci ve vedení pracovní skupinu ASPHER pro země V4.

Doc. MUDr. Alena Petráková, CSc.

Doc. MUDr. Alena Petráková, CSc. má více než 30 let zkušeností v problematice péče o zdraví na globální úrovni. Získala specializace v oborech pediatrie, lékařská genetika a veřejné zdravotnictví a má mnohaleté zkušenosti v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků v ČR i v zahraničí (Škola veřejného zdravotnictví v IPVZ, European Training Consortium in Public Health). V letech 1999–2014 působila ve Světová zdravotnické organizaci a později v Evropském centru pro prevenci a kontrolu nemocí. Má teoretické znalosti i praktické zkušenosti v oblasti globálních aspektů a rizik pro zdraví. Od akademického roku 2016/17 učí veřejné zdravotnictví na Lékařské fakultě UP v Olomouci v českých i v anglických programech. Doc. Petráková byla prezidentkou Evropské asociace veřejného zdravotnictví (European Public Health Association/EUPHA) a členkou pracovní skupiny EUPHA pro EUPHA strategii 2020–2025. Dlouhodobě je aktivní v Asociaci škol veřejného zdravotnictví v Evropském regionu/ASPHER, v současné době je jako zástupce LF UP v Olomouci ve vedení pracovní skupinu ASPHER pro země V4.
Zdeněk Gütter má odborné zkušenosti v oblasti inovací založených na aplikaci informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví. Zaměřuje se na nové modely zdravotní péče využívající digitální technologie a na hodnocení přínosů inovativních služeb. Zvláště se věnuje podmínkám pro zavádění digitálně podporované integrované péče o chronicky nemocné pacienty. V těchto disciplínách je expertem v Národním centru elektronického zdravotnictví (NCEZ) Ministerstva zdravotnictví a rozvíjí vědecko-výzkumné kapacity v Národním telemedicínském centru (NTMC) Fakultní nemocnice Olomouc.

Ing. Zdeněk Gütter, CSc.

Zdeněk Gütter má odborné zkušenosti v oblasti inovací založených na aplikaci informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví. Zaměřuje se na nové modely zdravotní péče využívající digitální technologie a na hodnocení přínosů inovativních služeb. Zvláště se věnuje podmínkám pro zavádění digitálně podporované integrované péče o chronicky nemocné pacienty. V těchto disciplínách je expertem v Národním centru elektronického zdravotnictví (NCEZ) Ministerstva zdravotnictví a rozvíjí vědecko-výzkumné kapacity v Národním telemedicínském centru (NTMC) Fakultní nemocnice Olomouc.
Původní profesí informatik a analytik. Od roku 1992 zakládal Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank a pojišťoven a do roku 1998 řídil její odbor informatiky. Od roku 1998 do roku 2016 byl jejím generálním ředitelem. Zároveň působil ve stejné době ve většině volebních období jako prezident nebo viceprezident SZP ČR a funkci prezidenta zastává doposud. V období 2000 až doposud i člen několika expertních týmů a poradních orgánů MZ či MF pro přípravu rozvojových programů a úprav systému veřejného zdravotního pojištění a zdravotnictví.

Ing. Ladislav Friedrich CSc.

Původní profesí informatik a analytik. Od roku 1992 zakládal Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank a pojišťoven a do roku 1998 řídil její odbor informatiky. Od roku 1998 do roku 2016 byl jejím generálním ředitelem. Zároveň působil ve stejné době ve většině volebních období jako prezident nebo viceprezident SZP ČR a funkci prezidenta zastává doposud. V období 2000 až doposud i člen několika expertních týmů a poradních orgánů MZ či MF pro přípravu rozvojových programů a úprav systému veřejného zdravotního pojištění a zdravotnictví.